Jste zde

Faster EFT + Reiki = Terapie pro šťastnější život

Co přesně dělám?

Terapie probíhá formou rozhovoru, kdy se zaměříme na to, co klienta trápí, kdy daný problém vznikl a řešíme situace, které s tím souvisí, kde se klient cítí nepříjemně. Spolu necháváme odejít i různé výroky, které podporují potíže klienta. Ukazuji, jak si pocity a názory vytváříme a ovlivňujeme svůj život. Pomáhám odstranit příčinu problému, kterou v sobě často máme na nevědomé úrovni a nalézt svou ztracenou radost a pocit štěstí. Metodou Faster EFT a Fukčním principem Emotional Release odstraňuji všechna proti, která nám brání mít to, co chceme, abychom měli to, co chceme mít a žili tak, jak chceme a byli šťastní. Když změníme negativní myšlenky, přesvědčení, vzory a programy, které v sobě máme, přestanou nás ovlivňovat, nebudeme je již zažívat a stejně reagovat na ty samé situace, které nám do té doby vadily. Znovu se budeme cítit svobodní a plní lásky. Jsme to jen my sami, kdo si vytváří problémy a jen my to zase můžeme změnit. I když něco děláme proto, že nás to tak rodiče naučili, neznamená, že když nám nějaký model chování vadí, že ho musíme stále opakovat. Můžeme ho změnit, dělat věci podle našeho přesvědčení a podle toho, jak je to nejlepší pro nás. Snažím se, abychom si uvědomovali, že v každém okamžiku máme volbu, jak se chceme cítit, jestli nás nějaká myšlenka nebo situace semele nebo si ji jen uvědomíme, ale už ji dále nebudeme rozvádět a nebudeme mít kvůli ní špatné pocity, jen ji necháme jít.  Otevřít Vás vyššímu naladění, zažít pocit lásky a porozumění, který je a byl v každém z nás. Čím více na sobě pracujeme, vidíme souvislosti a uvědomujeme si, že můžeme mít opravdu všechno, co chceme.

A jak to dělám?

Kladením správných otázek společně odhalíme příčinu Vašich potíží. Pomocí metody Faster EFT a Funkčního principu Emotional Release odstraňuji přesvědčení, myšlenky, vzory chování, vzpomínky a programy, které Vás ovlivňují a způsobují Váš problém, nepříjemné pocity, které jste v nich prožívali a stále i teď cítíte, když se na myšlenku, vzpomínku nebo konkrétní situaci naladíte. Pro ty, kdo mají pocit, že nic necítí, si stačí jen představit, jak by se cítili a co by si v dané situaci mysleli, a účinek je stejný. Spolu tyto nepříjemné pocity změníme na příjemné, tím nás přestanou ovlivňovat a změní se náš náhled na daný problém. Stejné situace se nám již nebudou dít nebo my je budeme vnímat jinak, už pro nás nebudou problémem.

Na konci terapie dávám každému mistrovskou energii Reiki nebo Shamballu. Tato energie Vás uklidní, naplní radostí a láskou. Odcházíte lehčí o své starosti, spokojení, rozzáření a plní energie.

Co můžete získat?

Zbavit se pocitů, které Vám vadí, trápí a jsou nepříjemné. Úlevu nejen psychickou, ale také fyzickou, odstranění fobií, bolestí, stresu, vztahových problémů, pocitů odmítnutí, nemilování, samoty, nadváhy, nespavosti, nedostatku, strachů, úzkostí, tlaků, tíhy, závislostí, sociálních fobií, problémů s otěhotněním a jakýchkoliv dalších starostí. Získáte pocit klidu, naplnění, pohody, uvolnění, štěstí, radosti, lásky, lepší výsledky v učení, sportu, práci, zvýšení výkonnosti a více energie. Při odblokování používám metodu FASTER EFT, MISTROVSKOU ENERGII REIKI, SHAMBALLU, FUNKČNÍ PRINCIP - EMOTIONAL RELEASE a další techniky.