Jste zde

REIKI A SHAMBALLA

REIKI

Energie REIKI Reiki je vesmírná, životodárná energie. Reiki je prastará celostní forma léčení těla, mysli i duše na všech námi dostupných úrovních. Reiki ovlivňuje nejen důsledek, ale i příčinu nemoci, jak psychické tak fyzické.

Reiki je japonské slovo a ve volném překladu znamená: "Rei" - vesmírná vše životodárná a "Ki" - energie.

Reiki předpokládá existenci energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. S prací Reiki lze po čase vidět vše takové jaké doopravdy je, nikoliv jak to chceme vidět my.

Reiki je terapeutická alternativní metoda, která vede kromě harmonizace a pomoci k uzdravení fyzického těla také k rozvoji osobnosti. Reiki nám pomáhá, abychom opět začali mít rádi a ctít sami sebe, ale také, abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů. Energie Reiki by nám měla pomoci pochopit, že právě naše myšlenky, emoce a postoje k životu určují náš zdravotní stav, náš život a naše okolí.

Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc svůj původ. Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, nespokojenosti, negativních myšlenek a slov, ale také nesprávnou životosprávou, nezdravým životním stylem. Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru.

Terapie Reiki pomáhá při harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také účinnost jiných druhů terapie. Terapii Reiki může klient cítit jako teplé záření nebo naopak jako mrazivé mravenčení, které protéká jeho fyzickým tělem i kolem něj. Reiki vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, pomáhá též k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Díky energii Reiki dochází k odstranění bolestí, tlaků, pocitů nevolnosti, malátnosti, tíhy, únavy a dalších potíží.

Do Reiki je možné zasvětit i na dálku, kdy se předem domluví den a  přesný čas, kdy dojde k zasvěcení. Doba zasvěcení trvá 30-60 minut.  Doporučuji si udělat pohodlí a najít si místo, kde můžete být po celou dobu sami, nerušeni okolím. 

Reiki symboly

SHAMBALLA

Shamballa je vysokovibrační energie lásky pomáhající k uzdravení těla, mysli a duše tak, abyste zase našli vitalitu, klid a harmonii. Energie Shamballa je inteligentní a sama si najde místo, které má harmonizovat a léčit. Shamballa zvyšuje naše vibrace a tím připravuje tělo na zbavení se starých strachů, křivd a ublížení, což se na fyzických tělech projevuje jako nemoci. Nemoc znamená nemít moc. Shamballa léčí bolavá místa na fyzické i psychické úrovni. Shamballa nám umožňuje převzít plnou zodpovědnost za svůj život a žít naše životy ve štěstí, zdraví a lásce. Shamballa nám pomáhá najít cestu k sobě, přijímat se a milovat takoví jací jsme.

Své problémy můžeme přehlížet nebo je můžeme začít řešit. Toto rozhodnutí je pouze na nás. Léčením pomocí Shambally se začínáte uzdravovat na všech úrovních. Umožňuje Vám převzít plnou zodpovědnost za svůj život.

Shamballa je cesta poznání, života, bytí a pochopení spojení se vším a všemi. Není to pouze forma léčení pomocí rukou, je to léčení pro celou duši, pochopení sounáležitosti celé své bytosti, duše a svého vyššího já. 

Shamballa v sobě slučuje několik energií a díky nim je jednou z nejsilnějších energií na této planetě v současné době. Kompletní terapie pomocí Shambally trvá jen 15 minut. Je to výborná energie pro léčení různých fyzických, ale také emocionálních a psychických problémů. Pomůže při odbourávání stresů, rozpuštění bloků, lepšího spánku a života celkově. Léčebnou terapii můžete provádět sami se sebou, s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami…

Někteří lidé myslí, že systém Shambally je forma Reiki, jiní ji vnímají spíše jako další krok Reiki. Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně nás samotných. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Shamballa je zahrnuta do 4 stupňů, kdy čtvrtý stupeň je mistrovský. Každý stupeň obsahuje 256 symbolů, které můžete aktivně využívat. Symboly se předávají automaticky zasvěcením do aury, nemusíme si je pamatovat, ani s nimi vědomě pracovat jako s Reiki.

S každým zasvěcením je energie silnější.

Do Shambally je možné zasvětit i na dálku, kdy se předem domluví den a přesný čas, kdy dojde k zasvěcení. Doba zasvěcení trvá 30-60 minut. Doporučuji si udělat pohodlí a najít si místo, kde můžete být po celou dobu sami, nerušeni okolím.

Zprávy od klientek, které jsou zasvěcené do Shambally:

Na sebelásce pracuji a hodně mi v tom pomáhá ta Shamballa. Já mám vůbec pocit, že od té doby, co jsem se s ní setkala poprvé mi moc pomáhá. Vidím posun. Jsou věci, u kterých jsem ještě minulý týden nevěděla co a jak a dnes to vím jasně. "Chodí" mi dobré nápady. Jsem schopna si uvědomovat víc své pocity a chování, i vnímat tu změnu, která nastává.

Shamballa mi skutečně pomáhá. Cítím se vyrovnanější, klidnější a ke všemu přistupuji s klidem, nepropadám panice a lítosti. 

Shamballa je super, vyzkoušela jsem ji na mámě dneska na dálku, a pak jsem jí volala a ptala se jí, jestli něco necítila a ona říkala, že byla dopoledne unavená a pak jí únava přešla. Jindy jí bolí krční páteř a teď jí nebolela. Včera jsem zkoušela Shamballu na Anetku. Ségra psala, že jí není dobře a já to zkusila a bolelo mě břicho a hlava. Ségra mi psala, že Anetku bolelo bříško a má vyrážku v obličeji a pak prej usnula, tak si myslím, že to funguje.