Jste zde

FUNKČNÍ PRINCIP - EMOTIONAL RELEASE

FUNKČNÍ PRINCIP - EMOTIONAL RELEASE

Svůj život prožíváme skrze pocity. Když se cítíme dobře, přitahujeme si další události, které nám způsobují příjemné pocity. Když se cítíme nepříjemně, stávají se nám další události, které vnímáme negativně a máme z nich nepříjemné pocity. Čím více nepříjemných pocitů odstraníme, tím se cítíme lépe a začínáme se soustředit na příjemné události a zjišťujeme, že věci se prostě jen dějí. Již nerozlišujeme jestli jsou dobré nebo špatné, prostě jen jsou, dovolíme si je prožít a můžeme se zase cítit dobře.
 
Záleží jen na našich pocitech, jak my situace a události vnímáme.  Jen my jim přiřazujeme naše pocity, ale každá událost jako taková, je neutrální.
 
Všichni jsme uvnitř stejné, krásné bytosti, všichni jsme si rovni. Naučili jsme se hodnotit sami sebe podle nálepek, které jsme dostali od ostatních. Ale proto, že máme na sobě špinavý svetr, neznamená, že jsme špinaví. Jen jsme se nechali od ostatních zaškatulkovat a zapomněli jsme na to, kým doopravdy jsme. Zapomněli jsme, že jsme dokonalí, takoví jací jsme.
 
Nejlepší věci jsou opravdu ty nejjednodušší. A těm se kolikrát úspěšně bráníme a myslíme si, že to není možné, že si ještě potřebujeme něco vytrpět, prožít a pak se to stává naší realitou. Ukážu Vám cestu, jak se můžeme cítit lépe právě teď.
 
Metodou Funkčního principu rychle odstraňujeme nepříjemné pocity a uvědomujeme si, že vždy máme volbu a můžeme se cítit dobře. Díky odstranění špatných pocitů ze situací a našich zážitků, dochází také k uvolnění fyzických bloků, které cítíme v těle - bolestem, tlakům, pocitům tíhy atd.